TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

‘12 Ocak 2019 tarihinde, vakfımızdan Necla Koytak ve Dr.Seyhan Büyükçoşkun’nun, çeşitli şehirlerden de, Aile, Kadın, Çocuk ve gençlerle ilgili çalışmalar yapan STK temsilcilerinin, katılımıyla yapılan bir çalıştayda, ‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ’ konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin (ETCEP), aile yapımıza tehdit oluşturabilecek, toplumsal ve kültürel özelliklerimizi tahrip edebilecek sonuçları müzakere edildi. Çalıştayının sonuç raporu hazırlanmaktadır.’