Toplantı Bildirisi

Mütevelli heyeti toplantısı 10.11.2013 İgetev merkezde toplanacaktır.