İz Bırakan Müslüman Kadınlar

İz Bırakan Müslüman Kadınları araştırırken, Nijerya’dan Fas’a, Endonezya’dan, Malezya’ya, Hindistan’dan Türkiye’ye, tüm Dünya’da tarih boyunca bilimde, sanatta, yönetimde ve daha birçok alanda, haklarında çok az bilgi bulunan, Müslüman kadınlara model olmuş eşsiz şahsiyetlerle karşılaştık. Özellikle ilk asırlarda, hadisten fıkıha, edebiyattan İdari yönetime kadar İslami bilginin her alanında kadın âlimlerin izlerine rastlıyoruz. Bu gizli tarih okunduğunda kadınların erkeklerden farklı muamele görmediklerine şahit oluyoruz. Araştırdığımız bu kadınlar söz sahibi oldukları alanlarla ilgiili konularda insanlar onlara giderek bilgilerinden istifade ediyorlardı. Bu nadir şahsiyetler, kadın oldukları için değil, takvaları, bilgileri, otoriteleri ve keskin zekâları sebebiyle tanınmış ve toplumda ön plana çıkmışlardı.

Bizim hedefimiz, iyi birer anne ve eş olmanın ötesinde büyük işler başarmış olan bu tarihi rol modelleri genç nesillere tanıtmaktır. Bu gayeyle İGETEV (İnsani Gelişim ve Toplumsal Eğitim Vakfı) olarak “İz Bırakan Müslüman Kadınlar” adı altında bir proje çalışması yapmaktayız. Proje yurtdışındaki çalışmalarını “Muslim Women Historical Heritage” adıyla yürütmektedir.

SÜTEYTE EL-MAHAMALİ ? -987 BAĞDAD
Süteyte Mahamali birçok önemli matematiksel problemlerin ispatını sunmuş olan seçkin bir matematikçi idi. Ayrıca edebiyat, hadis ve fıkıh alanlarında ileri bilgiye sahipti.

KORDOBALI LÜBNA – (10. y.y.) İSPANYA
Kordobalı Lübna karmaşık geometrik ve cebir problemlerini çözebilen bir matematikçi idi. Bilim ve edebiyat alanlarında da iyi bilgi sahibiydi. İspanya halifesi 2. Hakem’in özel sekreteri olarak çalıştı.

EL ŞİFA BİNTİ ABDULLAH- ?- 640 SUUDİ ARABİSTAN
Eş-Şifa Cahiliyye döneminde okuma ve yazmayı bilen tek kadındı. İlk kadın öğretmen olmasının yanında koruyucu tıp uygulaması ve öğreticiliğini de yaptı. Dürüstlüğü sebebiyle Halife Ömer eş-Şifa’yı Medine pazarına zabıta olarak atadı.

FATIMA BINT SEMERKANDİ – ( 12. y.y.) SEMERKAND VE HALEP
Fatıma bint Semerkandi hadis âlimesi, fakihe ve hattat idi. Sadece iyi bir âlime değil aynı zamanda fetva verebilen birisiydi. Ramazan ayı boyunca ulemaya iftar yemeği verme geleneğini başlatan ilk kadındı.

MERYEM El-İCLİYA (10. y.y.) HALEP VE BAĞDAD
Meryem el-İcliya Halepli bir usturlap ustasının kızıydı. Babasından bu zanaatı öğrendi. Onun zekice ve orijinal tasarımları Bağdat’ın idarecisi tarafından 944’ten 967’e kadar istihdam edilmesini sağladı.

ZARİYELİ AMİNE 1533- 1610 NİJERYA
Zariyeli Amine, Nijeryalı Zazau krallığının kurucusu olan Bakwa Turunku’nun en büyük kızıydı. Amine çok zeki bir stratejist idi ve hem bir idareci hem de bir asker olarak ülkesine önderlik etti. Zaria Surları onun geliştirdiği bir savunma stratejisi idi ve bu surlar bugün hala ayaktadır.

FATIMA EL-FİHRİ – 800-? FAS
Fatıma el-Fıhri Tunus’ta doğdu ve ailesi ile birlikte Fas’ın başkenti Fas’a taşındı. Fıkıh ve hadis alanlarında eğitim aldı. Diploma veren ilk üniversite olan ve hala İslami ilimlerde eğitim veren Karaviyyin Üniversitesinin inşa edilmesinde bizzat rol aldı ve finansal olarak destekledi.

MİHRİMAH SULTAN 1522-1578 OSMANLI İMPARATORLUĞU
Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman’ın tek kızı idi. Eşi dönemin sadrazamıydı. İçlerinde hala ayakta olan iki caminin de bulunduğu birçok bayındırlık hizmetlerinin hamiliğini yaptı. Ayrıca yabancı idarecilere mektuplar yazmak, babasına ve kardeşine danışmanlık yapmak suretiyle siyasetle de meşgul oldu.

ŞECARAT ED-DÜR ?- 1257 MISIR
Şecarat ed-Dür güzelliği, zekâsı ve takvası ile tanınan birisiydi. Kocası Sultan es-Salih Eyyub vefat ettiğinde, Eyyubiler Hanedanlığı Haçlıların tehdidi altında kaldı. İmparatorluğu korumak için kocası namına kararlar almaya başladı. Kendi adına hutbe okuttu ve üzerinde adının yazılı olduğu para bastırdı.