“İz Bırakan Müslüman Kadınlar” Seminerleri

Vakfımız “İnsan Gelişimi Ve Toplumsal Eğitim Vakfı” (İGETEV) ile merkezi İngiltere’de bulunan “Foundation For Science Technology and Civilisation” (FSTC) arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülen “İz Bırakan Müslüman Kadınlar” projesi kapsamında 21 Nisan-31 Ekim 2014 tarihleri arasında sekiz eğitimci tarafından, on beşi İstanbul’da bir tanesi Diyarbakır’da olmak üzere on altı tane eğitim semineri verilmiştir. 2014 Yılı “İz Bırakan Müslüman Kadınlar” Seminerleri aşağıda isimleri verilen eğitimciler tarafından verilmiştir.

  •  Fahrünnisa Erdem
  •  Mahire Özbek
  •  Ayten Özyayla
  •  Sabriye Şentop
  •  Hatice Ekinci Duran
  •  Çiğdem Soylu
  •  Gülşen Ergani
  •  Tuğba Kayar

 

Untitled-2