Kültür ve Sanat

Kültür ve Sanat Komisyonu  Görevleri ;

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak her türlü basın yayın ve iletişim araçlarından yararlanarak rapor, bülten, broşür, dergi , gazete ve benzeri yayınlar yapmak, Halka yönelik video, radyo ve TV için proğramlar  yapmak ve yaptırmak.

Her türlü kültürel sanatsal programlar , tiyatro, konser,sergi ve gezi  türü faliyetler yapmak

Tarihi ve Milli kültürel değerleri korumak ve yaşatmak sanatsal etkinlerin yapılması ve devamın sağlanması adına ulusal ve uluslar arası seminer konferans panel ve diğer etkinlikleri yapmak.

Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeleri

  1. Prof. Dr. Hamza Kandur
  2. Prof. Dr. Rafet Bozdoğan
  3. Sos. Necla KOYTAK
  4. Av. Muhammet Emin ÖZKAN