Hukuk ve İnsan Hakları

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonunun Görevleri

 

Toplumsal gelişim için bireylerin ve toplumun kendi kapasitelerini harekete geçirmek üzere ve sorunların çözümünde toplumsal sermayenin aktif  hale getirilmesini sağlamak için, örgütlü, çoğulcu, ve katılımcı demokrasinin temel dinamiği olan sivil inisiyatifi güçlendirme ve sivil örgütlenmeyi yaygınlaştırma kapsamında çalışmalar yapmak olup,

Hukukun üstünlüğü ve İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması,  ilkelerine dayalı olarak , bu alanlarda çalışmalar yürüten komisyon  Vakfımızı ilgili  konularda temsil  etmektedir.Hukuk ve İnsan Haklarını esas alan seminer,konferans ve panel çalışmaları yapan  ve katılımlar yapan komisyon  , birçok hukuki düzenlemelerde de görüş bildirmektedir.

Hukuk ve İnsan Hakları Üyeleri

  1. Av. Muhammet Emin ÖZKAN
  2. Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
  3.  İhsan MERT
  4. Av. Taha Erdinç BÜLBÜL