Eğitim ve Öğretim

Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurumları açmak.
Yurt içi ve yurt dışı kurumlarda okuyan öğrencilere, öğretim üye ve görevlilerine ve araştırmacılara burslar tahsis etmek ve yurtlar açmak.
Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel araştırma merkezleri oluşturmak.
Eğitim ve öğretim alanında, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere, eğitim modelleri geliştirmek, ilgili politika ve stratejileri oluşturmak toplum ile paylaşmak