Dış İlişkiler Komisyonu

Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri:

Tuğba IŞIK ERCAN

Lina al RİFAİ