Toplumsal Barış ve Anayasa Konferansı

İGETEV ve Marmara Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği ilk Afro Amerikan hâkimlerinden biri olan Sayın Prof. Freddie Pitcher’in, “Toplumsal Barış ve Anayasa” konulu Konferansı  yapıldı.
Read More

Toplantı Bildirisi

Mütevelli heyeti toplantısı 10.11.2013 İgetev merkezde toplanacaktır.
Read More