“Anne Dışı Bakım Sorunu ve Türkiye’nin Kadın İstihdamı Politikası” Konferansı

İNSAN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI (İGETEV) ‘nın komisyonlarından biri olan “Kadından Topluma Eğitim” komisyonunun çalışması olarak
Üsküdar Üniversite’sinde bir konferans düzenlendi. Programa İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Necla Koytak ve İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Kadından Topluma Eğitim Komisyonu  üyelerinden Sn.Dr.Seyhan Büyükcoşkun konuşmacı olarak katıldılar.
KADIN İSTİHDAMININ DOĞURDUĞU SOSYAL  POLİTİKA SORUNLARI: ANNE-DIŞI BAKIM SORUNU ve  TÜRKİYE’NİN KADIN İSTİHDAMI POLİTİKASI
Kadınların işgücüne katılmaları, hem ekonomik kalkınma ve büyüme hedeflerinin hem de toplumsal cinsiyet eşitliği şeklinde kavramsallaştırılan hedefin gerçekleştirilmesi için önemli ölçüde teşvik edilmektedir.
Küçük çocukların bakımı ise bu hedefe erişimin önündeki en büyük engellerden biri olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, hem endüstrileşmiş ülkelerde hem de endüstrileşme yolundaki ülkelerde kreş ve yuva bakımı için kaynak tahsisi artırılmakta ve kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu tablo bize istihdama ekonomi ve kadınlar cephesinden yaklaşılırken çocuklar cephesinin tümüyle ihmal edildiğini göstermektedir. Oysa insani anlamda gelişmiş ve güçlü toplumlar, bugün uygun ve yeterli büyüme şartlarında yetişen çocukların yarın oluşturacakları yapılardır. İnsan yavrusunun büyüme ve gelişme sürecinde, fiziksel ve duygusal beslenme kaynaklarına aynı anda ihtiyaç duyan bir varlık olduğunu göz ardı etmek toplumu çeşitli risklere açık hale getirmek demektir.
Konuya buradan baktığımızda karşımıza cevap bekleyen şu sorular çıkmakta :
Ekonomi ve kadınlar cephesinden edinilen kazanımların sosyal maliyeti nedir?
Ekonomik hedeflerle geliştirilen “iş ve ailenin uzlaştırılması” politikaları çocukları belirli fiziksel bakım şartlarının ötesinde çok yönlü gelişim ihtiyaçları ve beklentileri olan bir nüfus grubu olarak mı yoksa engelleyici bir nesne olarak mı ele almaktadır?
Türkiye, kadın istihdamını yükseltme politikalarını ve uygulamalarını sürdürmesi ve endüstrileşmiş ülkeler düzeyine ulaşması halinde, bu ülkelerde tespit edilen sosyal sorunlarla karşılaşmayı öngörmekte midir?
‘’HER ANNE BİR OKUL’’ Eğitim Programı eğitmenlerinden ve ‘’İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Kadından Topluma Eğitim Komisyonu’’ üyelerinden Sn.Dr.Seyhan Büyükcoşkun’un yukarıdaki can alıcı soruların cevabını aramak üzere 1995 yılında başlamış olduğu fakat gerek başörtüsü engeli gerekse akademiada farklı bakış açılarına geçit vermeyen söylemsel hegemonyanın aşılmasındaki güçlükler nedeniyle tamamlanması Eylül 2014 ü bulan doktora tezinin, alanda çalışan akademisyenlere, STK lara, siyasetin ve bürokrasinin çeşitli kademelerinde çalışan şahıslara ulaşmasını sağlamanın yanı sıra bütüncül bakış açısını esas alarak toplumca kendi gündemimizin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere bir konferans  düzenlenmiştir.