İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı
  • Türkçe
  • English
  • Toplumsal Barış ve Anayasa Konferansı

    Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

    İGETEV ve Marmara Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği ilk Afro Amerikan hâkimlerinden biri olan Sayın Prof. Freddie Pitcher’in, “Toplumsal Barış ve Anayasa” konulu Konferansı  yapıldı.